Stefan Lindholm

Stefan Lindholm har lång erfarenhet av företagsledning, styrelsearbete samt bolagsförvärv. Närmast kommer Stefan från en roll som investeringsansvarig för Industrifonden i västra Sverige, där han fokuserade på expansionsfinansiering av industri- och teknikbolag. Tidigare har Stefan bland annat arbetat som Investment Director och Partner på Eqvitec Partners, där han var med och grundade den svenska investeringsverksamheten. Stefan har även arbetat som VD på Network Technical och som ekonomichef/controller för utvecklingsavdelningen på Saab Automobile. Stefan har varit engagerad i mer än ett dussintal styrelser och anlitas flitigt som rådgivare kring strategi, kapitalanskaffning, företagsfinansiering, samt förvärv. Stefan har bred erfarenhet av internationella affärer. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har även studerat på universitet i USA och Tyskland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.